miercuri, 21 decembrie 2016

Concurs regional “MARI ROMÂNI”
Concurs regional

“MARI ROMÂNI”


Domeniul: culturi şi civilizaţii

ORGANIZATOR:
Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți” Galați

Perioada de desfăşurare: mai 2017

    
REGULAMENTUL CONCURSULUI REGIONAL ,,MARI ROMÂNI “
EDIȚIA a-I-a

I.                   Drepturi de participare
Concursul se adresează tuturor elevilor din învățământul preuniversitar gimnazial, liceal și din învățământul special de la toate unitățile școlare din județul Galați și din celelalte județe.
Proiectul se desfășoară sub formă de concurs pentru elevi cu participare directă sau indirectă (e-mail şi poştă) prin expedierea materialelor pe adresele profesorilor coordonatori: florea_sanda@yahoo.com, ghioca_lucretia@yahoo.com, miscalencu@yahoo.com, liluta_palade@yahoo.co.uk.
Indiferent de modul de participare, lucrările vor fi însoțite de fișa de înscriere și de un plic autoadresat, timbrat corespunzător. Data limită pentru primirea materialelor: 5 mai 2017 (data poștei). În data de 17 mai 2017 se va organiza la Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți”, Galați susținerea lucrărilor participante la concurs.
 II.                Secțiunile concursului și cerințele obligatorii:
Fiecare îndrumător poate participa cu un număr maxim de 3 elevi. Concursul este individual. Se acceptă un singur profesor coordonator.
 Secțiunea I – ”Dor de casă ”- prezentări ppt./pptx. şi filmuleţe despre personalităţi locale, istoria şi patrimoniul local;
Prezentările power-point să conţină maxim 15 slide-uri  şi să nu depăşească 50 Mb. Primul slide este de prezentare unde se vor menţiona următoarele: tema lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător. Ultimul slide să conţină bibliografia.
Filmul să nu depăşească timpul de 5 minute. Să conţină în introducere tema, numele şi prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător cât şi sursele de inspiraţie.
Materialele  din secţiunea a I-a vor fi transmise pe adresele de e-mail ale coordonatorilor.
 Secțiunea a-II-a: „Meleaguri prin ochi de copil” – picturi, desene, grafică, colaje cu personalităţi locale şi naţionale, cu locurile natale.
        Lucrările participante vor fi realizate în format A4 (bloc mic de desen), în tehnică la alegere, respectând tematica de concurs. Se va preciza pe verso titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător.

TITLUL  LUCRĂRII

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

CLASA

CADRUL DIDACTIC  ÎNDRUMĂTOR

UNITATEA ŞCOLARĂ


Materialele  din secţiunea a II-a vor fi transmise pe adresa liceului, Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți”, Adresa: Str. N. Bălcescu nr.19, Galaţi, Jud. Galaţ, cod poştal: 800017, cu specificaţia pentru Concurs „ Mari Români”, prof. Ghioca Lucreţia
 Data limită pentru primirea materialelor atât prin poştă, cât şi prin e-mail : 5 mai 2017 (data poștei).
Cadrele didactice îndrumătoare vor primi adeverinţe iar elevii diplome de participare/diplome cu premii, în perioada 15-30 iunie 2017.
Nu se vor acorda premii materiale. Nu se admit contestaţii.
Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor, care vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.
 III.             Anexe
Fișa de înscriere reprezintă document obligatoriu pentru înscriere la concurs.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu